Ahmnodt Heare for President

Ahmnodt Heare For America… Ahmnodt Heare For You.

Kijkend naar de toekomst

NOTE: The following is a rough Dutch translation of “Looking at the Future” originally published April 14, 2009.

Een van de moeilijkste situaties in het leven is dat we allemaal ouder. Zelfs de mooie en getalenteerde Vanna White worden dus steeds ouder. Ooit zullen we niet langer gezegend te zijn Vanna beurt de letters. Wat gebeurt er met de Amerikaanse cultuur dan?

Kunnen we iemand zo mooi als Vanna White? Ik zou niet graag toegeven, maar we kunnen. Kunnen we iemand als getalenteerd als Vanna? Wij kunnen waarschijnlijk. Kunnen we iemand zo mooi als haar? Wij kunnen waarschijnlijk. Kunnen we iemand zo mooi, getalenteerd en mooi als Vanna? Hell no! Amerika’s cultuur is genaaid!

Wij kunnen een lelijk persoon prachtige met plastische chirurgie. We kunnen iemand vinden om worh hard aan de ontwikkeling van talent. Omdat het leuk is niet iets dat ontwikkeld in een lab. Ofwel je bent mooi of je bent het niet. En als je bent mooi, na gaan throough chirurgie te worden mooi en de invoering van de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om getalenteerde, zal je waarschijnlijk niet worden.

Dit is een zeer bijzondere tijd in de Amerikaanse culturele geschiedenis. Geniet ervan zolang je kunt.

Klik hier voor het hele blog in het Nederlands.

April 19, 2009 Posted by | Ahmnodt, campaign, foreign policy | , , , , | Comments Off on Kijkend naar de toekomst

Looking at the Future

One of the harshest realities in life is that we all get older.  Even the lovely and talented Vanna White will get older.  Someday, we will no longer be blessed to have Vanna turn the letters.  What will happen to American culture then?

Can we find someone as beautiful as Vanna White?  I’d hate to admit it, but we can.  Can we find somebody as talented as Vanna?  We probably can.  Can we find someone as nice as Her?  We probably can.  Can we find someone as beautiful, talented, and nice as Vanna?  Hell no!  America’s culture is screwed!

We can make an ugly person beautiful with cosmetic surgery.  We can find someone to worh hard to develope talent.  Being nice is not something developed in a lab.  Either you are nice or you are not.  And if you are nice, after going throough surgery to become beautiful and putting in the work required to become talented, you probably won’t be.

This is a very special era in American cultural history.  Enjoy it while you can.

April 14, 2009 Posted by | Ahmnodt, commentary, Platform, satire | , , , , | 3 Comments

   

%d bloggers like this: